Dasyatis centroura Mitchill 1814 (whiptail stingray)