Family Chersidae Zittel 1890 (turtle)

Reptilia - Testudines - Chersidae

Full reference: K. A. v. Zittel. 1890. Handbuch der Palaeontologie. I. Abteilung Paleozoologie. III. Band. Vertebrata (Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves) [Handbook of Paleontology. Division I. Paleozoology. Volume III. Vertebrata (Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves)] xii-900

Parent taxon: Cryptodira according to K. A. v. Zittel 1890

Sister taxa: Adocusia, Bashuchelyidae, Carettochelyoidea, Charitonyx tajanikolaevae, Chelonemydidae, Chelydroidea, Chitracephalus, Cryptoderinea, Dermatochelydidae, Dermochelyoidea, Durocryptodira, Eucryptodira, Galvechelone, Glyptopidae, Glyptopsidae, Indochelyidae, Kallokibotioninae, Kayentachelyidae, Kinosternia, Kinosternoidae, Meiolanidae, Panchelonioidea, Pantestudinoidea, Pantrionychia, Platysternoidea, Polysternum, Selmacryptodira, Trionychia, Trionychoidea, Tritosternidae

Subtaxa: none

Ecology: aquatic omnivore

Distribution: there are no occurrences of Chersidae in the database

Show more details