Ptygmatis (snail)

Gastropoda - Heterostrophia

Parent taxon: Heterostrophia according to J. J. Sepkoski 2002

Sister taxa: Acrostylus, Ampezzamilda, Ampezzogyra, Aphanotaenia, Auristomia, Babella, Bactroptyxis, Boehmiola, Brouzetia, Campanelle, Campichia, Camponeila, Carboninia, Cassianaxis, Cassianilda, Coemansia, Colpostomia, Costaella, Costosyrnola, Crimella, Cryptoplocus, Curetia, Cyclodostomia, Diptyxiella, Discobasis, Doliella, Dolomitella, Egilina, Elatioriella, Eleganella, Endiaplocus, Euparthenia, Eustomia, Falsostyliola, Faluniella, Fibulella, Fibuloptygmatis, Fibuloptyxis, Fusiptyxis, Gemmellaroia, Goniodostomia, Gonzagia, Haploptyxis, Heida, Iphiana, Italoptygmatis, Itieria, Itruvia, Jaccardiella, Lacriforma, Laevinerinea, Laeviselica, Loxoptyxis, Macrodostomia, Melanioptyxis, Mrhilaia, Neonerinea, Neoptyxis, Nerineoptyxis, Nipteraxis, Nisiturris, Nisostomia, Obexomia, Odetta, Odostomidea, Oligoptyxis, Pachysyrnola, Paleoalvania, Parasimplotyxis, Partulida, Pentaptyxis, Phasianema, Planpyrgiscus, Plesioptygmatis, Pyramistomia, Pyrgiscilla, Raulinia, Ravnostomia, Rissopsetia, Rugiferia, Sequania, Sinustomia, Sollariaxis, Spirocyclina, Sulcorinella, Taphrostomia, Tauricella, Teleoptyxis, Terelimella, Tiberia, Trimalaxis, Trochalia, Tropaeas, Ulfa, Upella, Valanginella, Voluspa

Subtaxa: Ptygmatis carpathica Ptygmatis pseudobruntrutana

View classification

Ecology: epifaunal

Distribution:

• Cretaceous of France (3 collections), Hungary (2), Italy (1), Portugal (2)

• Jurassic of Austria (1), Cuba (1), France (1), Germany (2), Poland (2), Saudi Arabia (6), Switzerland (1), the United Kingdom (1)

Total: 23 collections including 27 occurrences

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.