Goniodostomia (snail)

Gastropoda - Heterostrophia

Parent taxon: Heterostrophia according to J. J. Sepkoski 2002

Sister taxa: Acrostylus, Ampezzamilda, Ampezzogyra, Aphanotaenia, Auristomia, Babella, Bactroptyxis, Boehmiola, Brouzetia, Campanelle, Campichia, Camponeila, Carboninia, Cassianaxis, Cassianilda, Coemansia, Colpostomia, Costaella, Costosyrnola, Crimella, Cryptoplocus, Curetia, Cyclodostomia, Diptyxiella, Discobasis, Doliella, Dolomitella, Egilina, Elatioriella, Eleganella, Endiaplocus, Euparthenia, Eustomia, Falsostyliola, Faluniella, Fibulella, Fibuloptygmatis, Fibuloptyxis, Fusiptyxis, Gemmellaroia, Gonzagia, Haploptyxis, Heida, Iphiana, Italoptygmatis, Itieria, Itruvia, Jaccardiella, Lacriforma, Laevinerinea, Laeviselica, Loxoptyxis, Macrodostomia, Melanioptyxis, Mrhilaia, Neonerinea, Neoptyxis, Nerineoptyxis, Nipteraxis, Nisiturris, Nisostomia, Obexomia, Odetta, Odostomidea, Oligoptyxis, Pachysyrnola, Paleoalvania, Parasimplotyxis, Partulida, Pentaptyxis, Phasianema, Planpyrgiscus, Plesioptygmatis, Ptygmatis, Pyramistomia, Pyrgiscilla, Raulinia, Ravnostomia, Rissopsetia, Rugiferia, Sequania, Sinustomia, Sollariaxis, Spirocyclina, Sulcorinella, Taphrostomia, Tauricella, Teleoptyxis, Terelimella, Tiberia, Trimalaxis, Trochalia, Tropaeas, Ulfa, Upella, Valanginella, Voluspa

Subtaxa: none

Ecology: epifaunal

Distribution: there are no occurrences of Goniodostomia in the database

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.